Betatesting

Vi søker bedrifter for betatesting / produktutvikling!

Er din bedrift i målgruppen for vår programvare?

I så tilfelle er det her en god mulighet til å få teste dette ut til en usedvanlig lav kostnad.

Hva innebærer dette?

Som betatester får din bedrift tilgang til systemet og benytter det etter behov i den daglige driften. I den grad du opplever feil, mangler eller andre ting med systemet setter vi pris på å få tilbakemeldinger om dette, slik at vi kan benytte disse erfaringene for å videreutvikle og tilpasse systemet for alle brukere, både nåværende og fremtidige brukere

Du vil også et par ganger i året få en spørreundersøkelse hvor vi ber om svar på enkel spørsmål vårt program. Dette er enkle undersøkelser som ikke bør legge beslag på mer enn 6-7 minutter av din tid.

Systemet har blitt brukt og utviklet gradvis siden 2014, sammen med Wik Transport & Lager AS i Bergen. Det er nå mer enn 10.000 oppdrag registrert i denne databasen og vi vet derfor at alle grunnfunksjoner virker tilfredsstillende. Det kan imidlertid være utfordringer som dukker opp når vi slipper nye brukere inn i systemet og dette vil bli løst fortløpende, men vi kan betaperioden ikke sette opp noen eksakte frister for hvor lang tid feilretting og nyutvikling vil ta.

Hva koster det?

Som betatester er du i praksis med på å utvikle og ferdigstille produktet slik at det kan selges ut til andre bedrifter. Det ligger imidlertid en del kostnader til dette. En ting er programutviklingen, den tar vi oss av, men det skal også dekkes inn for dataservere og andre lisenser.

Som betatester får du full tilgang for kr 950.- eks mva pr år, eller kr 100 eks mva pr mnd