Hvordan virker det?

100% Nettbasert

For å kunne bruke vårt system er du avhengig av å være tilkoblet internett. Enten med en datamaskin eller med en telefon. Som hovedbruker / kontoransatt er det helt klart best å bruke dette med en datamaskin med stor monitor til daglig, men det er også fullt mulig å benytte en telefon eller nettbrett.
Vi anbefaler å benytte Chrome eller Microsoft Edge nettleser

Sikkerhet

For å ivareta sikkerheten rundt dine oppdrag oppretter vi en egen database for hver bruker. Dette betyr at dine data ikke ligger lagret sammen med andre kunder sine data, og det er dermed ikke mulig at andre brukere kan se dine data.
Vi kjører full backup av databasene hver natt, og alle oppdrag blir i tillegg sendt til en valgfri epostadresse. Dette betyr at dersom databasen skulle gå tapt vil vi kunne gjenopprette alle data lagt inn før kl 0200 siste natt, resten må rekonstrueres fra eposten som er lagret. Denne epostadressen kan gjerne være ubetjent inntil du får bruk for den.
Vi i Logsys,  (Huspynt AS), vil selvfølgelig behandle alle data vi måtte få tilgang til med full konfidensialitet, og aldri utlevere data til tredjepart!